Руны Фрейи
Рейтинг 357 из 373 на основе 29 просмотров.

Sigel ur
29 465 29

Sigel ur


Сигел  Ур  
sigel+ur - [[Write_name]] SIGEL+UR [[in_runes]] :: [[runic_name_character]]SIGEL+UR -

Перевод на руны Старшего Футарка:

Перевод на Нортумбрийские руны:

Sigel ur
Sigel ur
ᛋᛁᚷᛖᛚ:ᚢᚱ
ᛋᛁᚷᛖᛚ:ᚢᚱ
  3-рунный Рунескрипт
  Соуло-Иса-Гебо
 • Соуло-Иса-Гебо
  5-рунный Рунескрипт
  Соуло-Иса-Гебо-Эваз-Лагуз
 • Соуло-Иса-Гебо-Эваз-Лагуз
Шестнадцатая нортумбрийская руна известна под именем Sigel (Sowilo) [Sowulo] и фонетически обозначает звук [S]. 
356   
(49)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagu sigel 
342   
(34)  
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan sigel 
359   
(30)  
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel eoh 
358   
(29)  
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As calc sigel 
359   
(27)  
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beork sigel 
359   
(27)  
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagl sigel 
358   
(26)  
26
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel as 
357   
(26)  
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is wyn sigel 
359   
(26)  
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As is sigel 
341   
(24)  
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad sigel 
359   
(24)  
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As sigel sigel 
337   
(24)  
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eolh sigel 
358   
(24)  
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel peorth as 
343   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel ur 
357   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger sigel 
364   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel is 
340   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Os sigel 
358   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel eh dag 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man sigel 
355   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel man 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel beork 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is sigel as 
336   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigellaguoshjnos 
357   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel os 
357   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel sigel 
358   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calc sigel as 
348   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn sigel eh 
342   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
ᛣehᚳsigel 
366   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn as sigel 
359   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
Yr sigel 
355   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
Is sigel 
359   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-wyn 
359   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel nyd 
358   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel wyn ethel 
346   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
Os-sigel 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn-sigel-eh 
358   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyd sigel 
358   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethel sigel 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyd-as-sigel 
357   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn sigel 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel ken 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel rad 
358   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur wyn sigel 
358   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigellaguoshynos 
357   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel lagu 
346   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel wyn 
316   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is-sigel-as 
359   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh sigel 
359   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-ken 
358   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
Radᚳsigel 
348   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel tir 
359   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan-as-sigel 
358   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
As sigel 
356   
(15)  
15
 
 
 
 
 
ᚠᚠsigel 
357   
(15)  
15
 
 
 
 
 
Sigelᚳ 
351   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-lagu 
358   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
Dagᚳsigel 
318   
(15)  
15
 
 
 
 
 
Sigelᚠ (15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur sigel 
355   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger-sigel 
359   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As-sigel-sigel 
358   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn-as-sigel 
355   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os-sigel-man 
359   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
Asᚳsigel 
320   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
As-sigel 
357   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-dag-ur 
358   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
Is-sigel 
357   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
Urᚳsigel 
373   
(12)  
12

Руническая формула (комбинация рун): SIGEL

[[sigel_metadesc]]

'sigel' - перевод на руны Старшего Футарка:

Руническая формула (комбинация рун): SIGEL

'sigel' - перевод на Нортумбрийские руны:

Руническая формула (комбинация рун): UR

[[ur_metadesc]]

'ur' - перевод на руны Старшего Футарка:

[[ur_metadesc]] - ur - перевод на руны Старшего Футарка:
Download image

Уруз-Райдо

[[ur_up_content]]

Руническая формула (комбинация рун): UR

'ur' - перевод на Нортумбрийские руны:
 
 
 
 
 
 
Urᚳsigel 
373   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
ᛣehᚳsigel 
366   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger sigel 
364   
(26)  
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel beork 
359   
(28)  
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As calc sigel 
359   
(30)  
30
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh sigel 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag sigel 
359   
(25)  
25


"sigel+ur" -> Руны старшего Футарка:

 • F
  F
  fehu - letter F
  Руна Феху
  23.03-5.04 1
 • U
  U
  uruz - letter U
  Руна Уруз
  6.04-21.04 2
 • TH
  TH
  thurisaz - letter TH
  Руна Туриcаз
  24.04-6.05 3
 • A
  A
  ansuz - letter A
  Руна Ансуз
  7.05-21.05 4
 • R
  R
  1
  raidho - letter R
  Руна Райдо
  22.05-6.06 5
 • K
  K
  kenaz - letter K
  Руна Кеназ
  7.06-22.06 6
 • G
  G
  1
  gebo - letter G
  Руна Гебо
  23.06-7.07 7
 • V
  V
  wunjo - letter V
  Руна Вуньо
  8.07-23.07 8

 • H
  H
  hagalaz - letter H
  Руна Хагалаз
  24.07-8.08 9
 • N
  N
  nauthiz - letter N
  Руна Наутиз
  9.08-23.08 10
 • I
  I
  1
  isa - letter I
  Руна Иса
  24.08-9.09 20
 • J
  J
  jera - letter J
  Руна Йер
  10.09-23.09 30
 • AE
  AE
  eihwaz - letter AE
  Руна Эйваз
  24.09-8.10 40
 • P
  P
  perthro - letter P
  Руна Перто
  9.10-23.10 50
 • Z
  Z
  algiz - letter Z
  Руна Алгиз
  24.10-7.11 60
 • S
  S
  1
  sowilo - letter S
  Руна Соуло
  8.11-23.11 70

 • T
  T
  tiwaz - letter T
  Руна Тейваз
  24.11-7.12 80
 • B
  B
  berkano - letter B
  Руна Беркано
  8.12-22.12 90
 • E
  E
  1
  ehwaz - letter E
  Руна Эваз
  23.12-6.01 100
 • M
  M
  mannaz - letter M
  Руна Манназ
  7.01-21.01 200
 • L
  L
  laguz - letter L
  Руна Лагуз
  22.01-5.02 300
 • NG
  NG
  ingwaz - letter NG
  Руна Ингуз
  6.02-20.02 400
 • O
  O
  othala - letter O
  Руна Отала
  21.02-5.03 500
 • D
  D
  dagaz - letter D
  Руна Дагаз
  6.03-22.03 600

 • "sigel+ur" -> Нортумбрийские руны:

 • F
  F
  feoh - letter F
  Руна Фео
  1
 • U
  U
  1
  ur - letter U
  Руна Ур
  2
 • TH
  TH
  thorn - letter TH
  Руна Торн
  3
 • O
  O
  os - letter O
  Руна Ос
  4
 • R
  R
  1
  rad - letter R
  Руна Рад
  5
 • C
  C
  ken - letter C
  Руна Кен
  6
 • G
  G
  gyfu - letter G
  Руна Гифу
  7
 • V
  V
  wyn - letter V
  Руна Вин
  8

 • H
  H
  hagl - letter H
  Руна Хагл
  9
 • N
  N
  nyd - letter N
  Руна Нид
  10
 • I
  I
  is - letter I
  Руна Ис
  20
 • J
  J
  ger - letter J
  Руна Гер
  30
 • EO
  EO
  eoh - letter EO
  Руна Йох
  40
 • P
  P
  peorth - letter P
  Руна Пьорт
  50
 • Z
  Z
  eolh - letter Z
  Руна Йолх
  60
 • S
  S
  sigel - letter S
  Руна Сигел
  70

 • T
  T
  tir - letter T
  Руна Тир
  80
 • B
  B
  beork - letter B
  Руна Бьорк
  90
 • E
  E
  eh - letter E
  Руна Эх
  100
 • M
  M
  man - letter M
  Руна Ман
  200
 • L
  L
  lagu - letter L
  Руна Лагу
  300
 • NG
  NG
  ing - letter NG
  Руна Инг
  400
 • OE
  OE
  ethel - letter OE
  Руна Этель
  500
 • D
  D
  dag - letter D
  Руна Даг
  600

 • AE
  AE
  ac - letter AE
  Руна Ак
  700
 • A
  A
  as - letter A
  Руна Aс
  800
 • Y
  Y
  yr - letter Y
  Руна Йир
  900
 • IO
  IO
  ior - letter IO
  Руна Йор
  1000
 • EA
  EA
  ear - letter EA
  Руна Иар
 • Q
  Q
  gweorth - letter Q
  Руна Гвеорт
 • K
  K
  calc - letter K
  Руна Калк
 • ST
  ST
  stan - letter ST
  Руна Стан

 • G
  G
  gar - letter G
  Руна Гар
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Stan-as-sigel 
  358   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel-ken 
  358   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As sigel sigel 
  337   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel beork 
  359   
  (28)  
  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Os-sigel-man 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
  Sigelᚠ (18)  
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ur wyn sigel 
  358   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel ur 
  357   
  (28)  
  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is-sigel-as 
  359   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ur sigel 
  355   
  (25)  
  25
  Шестнадцатая нортумбрийская руна известна под именем Sigel (Sowilo) [Sowulo] и фонетически обозначает звук [S]. 
  356   
  (828)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel tir 
  359   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Stan sigel 
  359   
  (34)  
  34
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel eh dag 
  359   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
  Is-sigel 
  357   
  (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As is sigel 
  341   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Eolh sigel 
  358   
  (29)  
  29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn sigel 
  359   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigellaguoshynos 
  357   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As calc sigel 
  359   
  (30)  
  30
   
   
   
   
   
   
  ᛣehᚳsigel 
  366   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ger-sigel 
  359   
  (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel-lagu 
  358   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel-wyn 
  359   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel eoh 
  358   
  (33)  
  33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Hagl sigel 
  358   
  (28)  
  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn as sigel 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
  Asᚳsigel 
  320   
  (16)  
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Calc sigel as 
  348   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel os 
  357   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
  As sigel 
  356   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn sigel eh 
  342   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Beork sigel 
  359   
  (31)  
  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel nyd 
  358   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As-sigel-sigel 
  358   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel peorth as 
  343   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is sigel 
  359   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
  Radᚳsigel 
  348   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is wyn sigel 
  359   
  (29)  
  29
   
   
   
   
   
   
   
  Dagᚳsigel 
  318   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
  Sigelᚳ 
  351   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
  As-sigel 
  357   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is sigel as 
  336   
  (27)  
  27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Rad sigel 
  359   
  (30)  
  30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigellaguoshjnos 
  357   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
  Urᚳsigel 
  373   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel wyn 
  316   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dag sigel 
  359   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel is man 
  359   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel as 
  357   
  (35)  
  35
   
   
   
   
   
   
   
   
  Yr sigel 
  355   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
  Os sigel 
  358   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ger sigel 
  364   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel ken 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn-sigel-eh 
  358   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ethel sigel 
  359   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel wyn ethel 
  346   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
  Eh sigel 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
  Os-sigel 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel sigel 
  358   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn-as-sigel 
  355   
  (17)  
  17

  Back to top

  Today is 2018-01-23 21:56:00.
  Растущая луна - первая четверть.

  Растущая луна - первая четверть.
  Moon day: 6
  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

  2017-11-08 06:34:59
  © 2016-2018 attfreya.ru