Руны Фрейи
Рейтинг 1 из [[rating_max]] на основе 21 просмотров.

Sige
21 количество просмотров 21

Sigesige - [[Write_name]] SIGE [[in_runes]] :: [[runic_name_character]]SIGE -

Перевод на руны Старшего Футарка:

Перевод на Нортумбрийские руны:

Sige
Sige
ᛋᛁᚷᛖ
ᛋᛁᚷᛖ
  3-рунный Рунескрипт
  Соуло-Иса-Гебо
 • Соуло-Иса-Гебо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagu sigel 
342   
(28)  
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel eoh 
358   
(27)  
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beork sigel 
359   
(25)  
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is wyn sigel 
359   
(25)  
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As calc sigel 
359   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As is sigel 
341   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan sigel 
359   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As sigel sigel 
337   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel as 
357   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel ur 
357   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad sigel 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eolh sigel 
358   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
Os sigel 
358   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel peorth as 
343   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagl sigel 
358   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel eh dag 
359   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel beork 
359   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger sigel 
364   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man sigel 
355   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel is 
340   
(21)  
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel man 
359   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel os 
357   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
 
 
Yr sigel 
355   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calc sigel as 
348   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn sigel 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
ᛣehᚳsigel 
366   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn sigel eh 
342   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
Is sigel 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigellaguoshjnos 
357   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyd-as-sigel 
357   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-wyn 
359   
(18)  
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel wyn ethel 
346   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is sigel as 
336   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel lagu 
346   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh sigel 
359   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethel sigel 
359   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigellaguoshynos 
357   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel nyd 
358   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel sigel 
358   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel ken 
359   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel rad 
358   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
Radᚳsigel 
348   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyd sigel 
358   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel wyn 
316   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
As sigel 
356   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-lagu 
358   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel tir 
359   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is-sigel-as 
359   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn as sigel 
359   
(15)  
15
Sige (14)
 
 
 
 
 
Sigelᚠ (14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur sigel 
355   
(14)  
14
 
 
 
 
 
Sigelᚳ 
351   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
Os-sigel 
359   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan-as-sigel 
358   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn-sigel-eh 
358   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger-sigel 
359   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyn-as-sigel 
355   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-dag-ur 
358   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur wyn sigel 
358   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel-ken 
358   
(12)  
12
 
 
 
 
 
ᚠᚠsigel 
357   
(11)  
11
 
 
 
 
 
 
Asᚳsigel 
320   
(11)  
11
 
 
 
 
 
 
Urᚳsigel 
373   
(11)  
11
 
 
 
 
 
 
 
Dagᚳsigel 
318   
(11)  
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os-sigel-man 
359   
(11)  
11
 
 
 
 
 
 
 
Is-sigel 
357   
(11)  
11
Asige (10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As-sigel-sigel 
358   
(10)  
10

Руническая формула (комбинация рун): SIGE

'sige' - перевод на руны Старшего Футарка:

Руническая формула (комбинация рун): SIGE

'sige' - перевод на Нортумбрийские руны:
 
 
 
 
 
 
Urᚳsigel 
373   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
ᛣehᚳsigel 
366   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger sigel 
364   
(24)  
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigel beork 
359   
(27)  
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag sigel 
359   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Eh sigel 
359   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
Os-sigel 
359   
(18)  
18


"sige" -> Руны старшего Футарка:

 • F
  F
  fehu - letter F
  Руна Феху
  23.03-5.04 1
 • U
  U
  uruz - letter U
  Руна Уруз
  6.04-21.04 2
 • TH
  TH
  thurisaz - letter TH
  Руна Туриcаз
  24.04-6.05 3
 • A
  A
  ansuz - letter A
  Руна Ансуз
  7.05-21.05 4
 • R
  R
  raidho - letter R
  Руна Райдо
  22.05-6.06 5
 • K
  K
  kenaz - letter K
  Руна Кеназ
  7.06-22.06 6
 • G
  G
  1
  gebo - letter G
  Руна Гебо
  23.06-7.07 7
 • V
  V
  wunjo - letter V
  Руна Вуньо
  8.07-23.07 8

 • H
  H
  hagalaz - letter H
  Руна Хагалаз
  24.07-8.08 9
 • N
  N
  nauthiz - letter N
  Руна Наутиз
  9.08-23.08 10
 • I
  I
  1
  isa - letter I
  Руна Иса
  24.08-9.09 20
 • J
  J
  jera - letter J
  Руна Йер
  10.09-23.09 30
 • AE
  AE
  eihwaz - letter AE
  Руна Эйваз
  24.09-8.10 40
 • P
  P
  perthro - letter P
  Руна Перто
  9.10-23.10 50
 • Z
  Z
  algiz - letter Z
  Руна Алгиз
  24.10-7.11 60
 • S
  S
  1
  sowilo - letter S
  Руна Соуло
  8.11-23.11 70

 • T
  T
  tiwaz - letter T
  Руна Тейваз
  24.11-7.12 80
 • B
  B
  berkano - letter B
  Руна Беркано
  8.12-22.12 90
 • E
  E
  1
  ehwaz - letter E
  Руна Эваз
  23.12-6.01 100
 • M
  M
  mannaz - letter M
  Руна Манназ
  7.01-21.01 200
 • L
  L
  laguz - letter L
  Руна Лагуз
  22.01-5.02 300
 • NG
  NG
  ingwaz - letter NG
  Руна Ингуз
  6.02-20.02 400
 • O
  O
  othala - letter O
  Руна Отала
  21.02-5.03 500
 • D
  D
  dagaz - letter D
  Руна Дагаз
  6.03-22.03 600

 • "sige" -> Нортумбрийские руны:

 • F
  F
  feoh - letter F
  Руна Фео
  1
 • U
  U
  ur - letter U
  Руна Ур
  2
 • TH
  TH
  thorn - letter TH
  Руна Торн
  3
 • O
  O
  os - letter O
  Руна Ос
  4
 • R
  R
  rad - letter R
  Руна Рад
  5
 • C
  C
  ken - letter C
  Руна Кен
  6
 • G
  G
  1
  gyfu - letter G
  Руна Гифу
  7
 • V
  V
  wyn - letter V
  Руна Вин
  8

 • H
  H
  hagl - letter H
  Руна Хагл
  9
 • N
  N
  nyd - letter N
  Руна Нид
  10
 • I
  I
  1
  is - letter I
  Руна Ис
  20
 • J
  J
  ger - letter J
  Руна Гер
  30
 • EO
  EO
  eoh - letter EO
  Руна Йох
  40
 • P
  P
  peorth - letter P
  Руна Пьорт
  50
 • Z
  Z
  eolh - letter Z
  Руна Йолх
  60
 • S
  S
  1
  sigel - letter S
  Руна Сигел
  70

 • T
  T
  tir - letter T
  Руна Тир
  80
 • B
  B
  beork - letter B
  Руна Бьорк
  90
 • E
  E
  1
  eh - letter E
  Руна Эх
  100
 • M
  M
  man - letter M
  Руна Ман
  200
 • L
  L
  lagu - letter L
  Руна Лагу
  300
 • NG
  NG
  ing - letter NG
  Руна Инг
  400
 • OE
  OE
  ethel - letter OE
  Руна Этель
  500
 • D
  D
  dag - letter D
  Руна Даг
  600

 • AE
  AE
  ac - letter AE
  Руна Ак
  700
 • A
  A
  as - letter A
  Руна Aс
  800
 • Y
  Y
  yr - letter Y
  Руна Йир
  900
 • IO
  IO
  ior - letter IO
  Руна Йор
  1000
 • EA
  EA
  ear - letter EA
  Руна Иар
 • Q
  Q
  gweorth - letter Q
  Руна Гвеорт
 • K
  K
  calc - letter K
  Руна Калк
 • ST
  ST
  stan - letter ST
  Руна Стан

 • G
  G
  gar - letter G
  Руна Гар
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel man 
  359   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel rad 
  358   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
  Os-sigel 
  359   
  (18)  
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Os-sigel-man 
  359   
  (18)  
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Stan sigel 
  359   
  (27)  
  27
   
   
   
   
   
   
   
  As-sigel 
  357   
  (19)  
  19
  Шестнадцатая нортумбрийская руна известна под именем Sigel (Sowilo) [Sowulo] и фонетически обозначает звук [S]. 
  356   
  (750)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel peorth as 
  343   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn as sigel 
  359   
  (18)  
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigellaguoshjnos 
  357   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
  Asᚳsigel 
  320   
  (14)  
  14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigellaguoshynos 
  357   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn sigel 
  359   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As is sigel 
  341   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel eh dag 
  359   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
  As sigel 
  356   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel nyd 
  358   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As-sigel-sigel 
  358   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Man sigel 
  355   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
  Urᚳsigel 
  373   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn sigel eh 
  342   
  (22)  
  22
  Sige (20)
   
   
   
   
   
   
  ᛣehᚳsigel 
  366   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
  Eh sigel 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel beork 
  359   
  (27)  
  27
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel as 
  357   
  (31)  
  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Calc sigel as 
  348   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is wyn sigel 
  359   
  (28)  
  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is sigel as 
  336   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
  Dagᚳsigel 
  318   
  (15)  
  15
  Asige (13)
   
   
   
   
   
  Sigelᚳ 
  351   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel wyn ethel 
  346   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ethel sigel 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel is man 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel-wyn 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel os 
  357   
  (23)  
  23
  Jsige (6)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel wyn 
  316   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ger-sigel 
  359   
  (16)  
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
  Yr sigel 
  355   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  As calc sigel 
  359   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel lagu 
  346   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dag sigel 
  359   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
  Sigelᚠ (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel tir 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel ken 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Hagl sigel 
  358   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Rad sigel 
  359   
  (28)  
  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Wyn-as-sigel 
  355   
  (16)  
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ur sigel 
  355   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel is 
  340   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Beork sigel 
  359   
  (29)  
  29
  Osige (12)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lagu sigel 
  342   
  (31)  
  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ger sigel 
  364   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
  Os sigel 
  358   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Stan-as-sigel 
  358   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel eoh 
  358   
  (31)  
  31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Is-sigel-as 
  359   
  (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sigel-dag-ur 
  358   
  (15)  
  15
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ur wyn sigel 
  358   
  (14)  
  14

  Back to top

  Today is 2018-01-22 04:23:06.
  Растущая луна - уже немного виднеется.

  Растущая луна - уже немного виднеется.
  Moon day: 5
  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

  2017-12-26 05:16:49
  © 2016-2018 attfreya.ru