Руны Фрейи
Рейтинг 376 из 447 на основе 1710 просмотров.

T

T
1710 %%HITS%% 1710
Страница добавлена/обновлена 2017-11-07 06:17:18 2017-11-07 06:17:18
t - Напиши имя  T рунами  - ᛏ - Значение и характер имени  T -


 
 
 
 
 
 
 
1   
(114) Combat - ᚲᛟᛗᛒᚨᛏ - Кеназ Отала Манназ Беркано Ансуз Тейваз  
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   
(1) ᚺᛖᚨᛚᛁᛝᛋᛏᛁᚲᚲ - Healingstick  
1
 
 
 
 
2   
(277) ᛏᚠᚨ :: Значение рун Тейваз-Феху-Ансуз  
277

Все t руны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   
(1000) Гаятри Мантра - ᛟᛗ : ᛒᚺᚢᚱ : ᛒᚺᚢᚹᚨ : ᛋᚹᚨᚺᚨ : ᛏᚨᛏ : ᛋᚨᚹᛁᛏᚢᚱ : ᚹᚨᚱᛖᚾᛃᚨᛗ : ᛒᚺᚨᚱᚷᛟ : ᛞᛖᚹᚨᛋᛃᚨ : ᛞᚺᛁᛗᚨᚺᛁ : ᛞᚺᛁᛃᛟ : ᛃ  
1000