Руны Фрейи
Рейтинг 359 из 373 на основе 15 просмотров.

Дима козодой
15 68 15

Дима козодой

Перевод на руны Старшего Футарка:

Перевод на Нортумбрийские руны:

Дима козодой
Dima kozodoy
ᛞᛁᛗᚨ:ᚲᛟᛉᛟᛞᛟᛃ
ᛞᛁᛗᚩ:ᛣᚨᛉᚨᛞᚨᚣ
  3-рунный Рунескрипт
  Отала-Дагаз-Иса
 • Отала-Дагаз-Иса
  5-рунный Рунескрипт
  Отала-Дагаз-Иса-Манназ-Ансуз
 • Отала-Дагаз-Иса-Манназ-Ансуз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима сизов 
359   
(23)  
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима купчанский 
330   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима сочинский 
358   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима уралов 
317   
(22)  
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима ревегин 
360   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима трофименко (19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима грянка 
334   
(19)  
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима ефимов 
299   
(18)  
18
 
 
 
 
 
Димас 
359   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима голубь 
366   
(17)  
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О дима андреев о 
359   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диман королев 
358   
(16)  
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима ревега 
345   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима братан 
358   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима волков 
344   
(15)  
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диман баююшев 
359   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима михайлов 
337   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диман баюшев 
356   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
Димасик 
349   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима горынин 
359   
(13)  
13
 
 
 
 
 
Диман 
359   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима педченко (13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима филин (13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима дурак 
353   
(13)  
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима мороз 
357   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима козодой 
359   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куц дима 
354   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима вайс (12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима воробьев (12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непобедимая (11)  
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима умаров (11)  
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима крастов 
358   
(10)  
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима нечаглов (9)  
9
 
 
 
 
 
 
Димаш 
359   
(9)  
9
 
 
 
 
 
 
 
 
Димаимя 
359   
(9)  
9
 
 
 
 
Дима 
360   
(8)  
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напиши свое димаимя рунами 
355   
(7)  
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима зеленский (6)  
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непобедимая сила духа (5)  
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима ярый 
316   
(3)  
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима прохоров (2)  
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима колесников (1)  
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима волк (1)  
1

Руническая формула (комбинация рун): ДИМА

[[дима_metadesc]]

'дима' - перевод на руны Старшего Футарка:

Руническая формула (комбинация рун): ДИМА

'дима' - перевод на Нортумбрийские руны:

Руническая формула (комбинация рун): КОЗОДОЙ

[[козодой_metadesc]]

'козодой' - перевод на руны Старшего Футарка:

Руническая формула (комбинация рун): КОЗОДОЙ

'козодой' - перевод на Нортумбрийские руны:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима голубь 
366   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима ревегин 
360   
(26)  
26
 
 
 
 
Дима 
360   
(98)  
98
 
 
 
 
 
 
 
Козодой 
359   
(14)  
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Димаимя 
359   
(13)  
13
 
 
 
 
 
Димас 
359   
(20)  
20
 
 
 
 
 
 
Димаш 
359   
(12)  
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диман баююшев 
359   
(19)  
19


"дима+козодой" -> Руны старшего Футарка:

 • F
  F
  fehu - letter F
  Руна Феху
  23.03-5.04 1
 • U
  U
  uruz - letter U
  Руна Уруз
  6.04-21.04 2
 • TH
  TH
  thurisaz - letter TH
  Руна Туриcаз
  24.04-6.05 3
 • A
  A
  ansuz - letter A
  Руна Ансуз
  7.05-21.05 4
 • R
  R
  raidho - letter R
  Руна Райдо
  22.05-6.06 5
 • K
  K
  kenaz - letter K
  Руна Кеназ
  7.06-22.06 6
 • G
  G
  gebo - letter G
  Руна Гебо
  23.06-7.07 7
 • V
  V
  wunjo - letter V
  Руна Вуньо
  8.07-23.07 8

 • H
  H
  hagalaz - letter H
  Руна Хагалаз
  24.07-8.08 9
 • N
  N
  nauthiz - letter N
  Руна Наутиз
  9.08-23.08 10
 • I
  I
  1
  isa - letter I
  Руна Иса
  24.08-9.09 20
 • J
  J
  1
  jera - letter J
  Руна Йер
  10.09-23.09 30
 • AE
  AE
  eihwaz - letter AE
  Руна Эйваз
  24.09-8.10 40
 • P
  P
  perthro - letter P
  Руна Перто
  9.10-23.10 50
 • Z
  Z
  1
  algiz - letter Z
  Руна Алгиз
  24.10-7.11 60
 • S
  S
  sowilo - letter S
  Руна Соуло
  8.11-23.11 70

 • T
  T
  tiwaz - letter T
  Руна Тейваз
  24.11-7.12 80
 • B
  B
  berkano - letter B
  Руна Беркано
  8.12-22.12 90
 • E
  E
  ehwaz - letter E
  Руна Эваз
  23.12-6.01 100
 • M
  M
  1
  mannaz - letter M
  Руна Манназ
  7.01-21.01 200
 • L
  L
  laguz - letter L
  Руна Лагуз
  22.01-5.02 300
 • NG
  NG
  ingwaz - letter NG
  Руна Ингуз
  6.02-20.02 400
 • O
  O
  3
  othala - letter O
  Руна Отала
  21.02-5.03 500
 • D
  D
  2
  dagaz - letter D
  Руна Дагаз
  6.03-22.03 600

 • "дима+козодой" -> Нортумбрийские руны:

 • F
  F
  feoh - letter F
  Руна Фео
  1
 • U
  U
  ur - letter U
  Руна Ур
  2
 • TH
  TH
  thorn - letter TH
  Руна Торн
  3
 • O
  O
  3
  os - letter O
  Руна Ос
  4
 • R
  R
  rad - letter R
  Руна Рад
  5
 • C
  C
  ken - letter C
  Руна Кен
  6
 • G
  G
  gyfu - letter G
  Руна Гифу
  7
 • V
  V
  wyn - letter V
  Руна Вин
  8

 • H
  H
  hagl - letter H
  Руна Хагл
  9
 • N
  N
  nyd - letter N
  Руна Нид
  10
 • I
  I
  is - letter I
  Руна Ис
  20
 • J
  J
  ger - letter J
  Руна Гер
  30
 • EO
  EO
  eoh - letter EO
  Руна Йох
  40
 • P
  P
  peorth - letter P
  Руна Пьорт
  50
 • Z
  Z
  1
  eolh - letter Z
  Руна Йолх
  60
 • S
  S
  sigel - letter S
  Руна Сигел
  70

 • T
  T
  tir - letter T
  Руна Тир
  80
 • B
  B
  beork - letter B
  Руна Бьорк
  90
 • E
  E
  eh - letter E
  Руна Эх
  100
 • M
  M
  man - letter M
  Руна Ман
  200
 • L
  L
  lagu - letter L
  Руна Лагу
  300
 • NG
  NG
  ing - letter NG
  Руна Инг
  400
 • OE
  OE
  ethel - letter OE
  Руна Этель
  500
 • D
  D
  1
  dag - letter D
  Руна Даг
  600

 • AE
  AE
  ac - letter AE
  Руна Ак
  700
 • A
  A
  as - letter A
  Руна Aс
  800
 • Y
  Y
  1
  yr - letter Y
  Руна Йир
  900
 • IO
  IO
  ior - letter IO
  Руна Йор
  1000
 • EA
  EA
  ear - letter EA
  Руна Иар
 • Q
  Q
  gweorth - letter Q
  Руна Гвеорт
 • K
  K
  1
  calc - letter K
  Руна Калк
 • ST
  ST
  stan - letter ST
  Руна Стан

 • G
  G
  gar - letter G
  Руна Гар
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима ревега 
  345   
  (21)  
  21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Непобедимая сила духа (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима токарев (5)  
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима уралов 
  317   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима братан 
  358   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима сочинский 
  358   
  (25)  
  25
   
   
   
   
   
  Димас 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима дурак 
  353   
  (18)  
  18
   
   
   
   
   
   
   
   
  Димаимя 
  359   
  (13)  
  13
   
   
   
   
   
   
  Димаш 
  359   
  (12)  
  12
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима колесников (1)  
  1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима нечаглов (11)  
  11
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима сизов 
  359   
  (27)  
  27
   
   
   
   
   
   
   
  Козодой 
  359   
  (14)  
  14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима прохоров (5)  
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима умаров (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Диман баююшев 
  359   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Непобедимая (14)  
  14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима ярый 
  316   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
  Димасик 
  349   
  (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Диман королев 
  358   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима михайлов 
  337   
  (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима волков 
  344   
  (28)  
  28
   
   
   
   
  Дима 
  360   
  (98)  
  98
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Напиши свое димаимя рунами 
  355   
  (29)  
  29
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Куц дима 
  354   
  (15)  
  15
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима трофименко (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  О дима андреев о 
  359   
  (22)  
  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима педченко (16)  
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима зеленский (8)  
  8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима вайс (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Диман баюшев 
  356   
  (19)  
  19
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима волк (4)  
  4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима голубь 
  366   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима ревегин 
  360   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима купчанский 
  330   
  (26)  
  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима мороз 
  357   
  (64)  
  64
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима грянка 
  334   
  (24)  
  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима воробьев (15)  
  15
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима горынин 
  359   
  (20)  
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима козодой 
  359   
  (14)  
  14
   
   
   
   
   
  Диман 
  359   
  (16)  
  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима филин (17)  
  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима ефимов 
  299   
  (23)  
  23
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Дима крастов 
  358   
  (21)  
  21

  Фотографии и изображения по теме дима+козодой

  клуж-напока Румыния марта 13 360 панорама на трубы органа сделаны Сэмюэл maetz перестроен и использовался в Георге Дима музыкальной академии 13 марта 2016 года в клуж-напока, трансильвания Румыния клуж-напока Румыния марта 13 360 панорама на трубы органа сделаны Сэмюэл maetz перестроен и исполь...
  Дима Билан Дима Билан
  Москва 1 февраля Дима Билан на концерте Европа Плюс ТВ в ночной клуб империя лаунж на 1 февраля 2011 года в Москве, Россия Москва 1 февраля Дима Билан на концерте Европа Плюс ТВ в ночной клуб империя лаунж на 1 февраля ...
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Дима из Румынии в Кубке Дэвиса Израиль против Румынии в теннисном центре Рамат-хашарон Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Д...
  Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ 2009 на стадионе Олимпийский 5 июня 2009 года в Москве, Россия Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ...
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  туризм экология businessand другой значок в плоском стиле сосулька иконы Дима остальные в коллекции туризм экология businessand другой значок в плоском стиле сосулька иконы Дима остальные в коллекци...
  Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Дима из Румынии в Кубке Дэвиса Израиль против Румынии в теннисном центре Рамат-хашарон Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Д...
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  машина для хирургического Дима зубных протезов машина для хирургического Дима зубных протезов
  Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Дима из Румынии в Кубке Дэвиса Израиль против Румынии в теннисном центре Рамат-хашарон Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Д...
  Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Дима из Румынии в Кубке Дэвиса Израиль против Румынии в теннисном центре Рамат-хашарон Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Д...
  Нью-Йорк Нью-Йорк 06 мая российский певец Дима Билан выступит на сцене во время своего американского турне на сцене 48 по 06 мая 2016 года в Нью-Йорке Нью-Йорк Нью-Йорк 06 мая российский певец Дима Билан выступит на сцене во время своего американ...
  Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ 2009 на стадионе Олимпийский 5 июня 2009 года в Москве, Россия Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ...
  Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Дима из Румынии в Кубке Дэвиса Израиль против Румынии в теннисном центре Рамат-хашарон Рамат-хашарон Израиль 27 октября 2017 эдан лешем из Израиля играть в первом матче против драгош Д...
  Нью-Йорк Нью-Йорк 06 мая российский певец Дима Билан выступит на сцене во время своего американского турне на сцене 48 по 06 мая 2016 года в Нью-Йорке Нью-Йорк Нью-Йорк 06 мая российский певец Дима Билан выступит на сцене во время своего американ...
  Москва Россия 26 марта 2010 Неделя моды в Москве в Гостиный двор российский певец Дима Билан на показе моды Илья шиян Москва Россия 26 марта 2010 Неделя моды в Москве в Гостиный двор российский певец Дима Билан на п...
  Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ 2009 на стадионе Олимпийский 5 июня 2009 года в Москве, Россия Москва 5 июня певец Дима Билан Евровидение 2008 победитель и модель Елена кулецкая премия Муз ТВ...
  Москва Россия 26 октября 2008 Неделя моды в Москве в Гостином дворе российский певец Дима Билан на показе коллекции Ильи шияна Москва Россия 26 октября 2008 Неделя моды в Москве в Гостином дворе российский певец Дима Билан н...
  Москва Россия 26 октября 2009 Неделя моды в Москве в Гостином дворе российский певец Дима Билан на показе моды Илья шиян Москва Россия 26 октября 2009 Неделя моды в Москве в Гостином дворе российский певец Дима Билан н...
  Back to top

  Today is 2018-01-20 20:30:23.
  Растущая луна - уже немного виднеется.

  Растущая луна - уже немного виднеется.
  Moon day: 3
  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

  2017-11-08 21:19:46
  © 2016-2018 attfreya.ru